logo Bohemia Lignum a.s.Bohemia Lignum a.s. - plastová a dřevěná okna, dveře, kování, garážová vrata, posuvné brány, rolety

 

Již více než 23 let na trhu Záruka 5 let na naše výrobky

Jsme držiteli certifikátu 'Zaručeně česká okna'


Nacházíte se: Podmínky užití

Textové a obrazové materiály na této webové stránce jsou chráněny autorskými právy společnosti Bohemia Lignum – Stavební výplně a.s. (IČ 14707748). Všechna práva jsou vyhrazena. Podmínky uvedené níže i jakékoli jiné zákony nebo předpisy, které se vztahují na tuto stránku, Internet nebo World Wide Web, platí i pro uživatele všech webových stránek.

Materiály zobrazené na této stránce můžete využívat pouze pro nekomerční, osobní účely, ovšem za předpokladu, že zachováte všechna autorská práva a budete se řídit jakýmikoli sděleními o vlastnických právech v těchto materiálech uvedenými. Nejste však oprávněni obsah této stránky distribuovat, pozměňovat, upravovat, přenášet, dále užívat, dále umisťovat, ani nesmíte obsah této stránky užívat pro veřejné nebo obchodní účely bez povolení společnosti Bohemia Lignum – Stavební výplně a.s.

Váš přístup k této stránce a její užívání také podléhají následujícím podmínkám a všem příslušným právním předpisům. Přístupem ke stránce a jejím prohlížením přijímáte bez výhrad a omezení Podmínky a uznáváte, že jakékoli jiné dohody mezi Vámi a společností Bohemia Lignum – Stavební výplně a.s. týkající se předmětu této stránky jsou tímto nahrazeny.

Měli byste předpokládat, že pokud není uvedeno jinak, vše, s čím se na této stránce setkáte nebo co si přečtete, je chráněno autorským právem a mělo by se užívat výhradně v souladu s těmito Podmínkami nebo s textem uvedeným na stránce, nedá-li k jinému způsobu užívání písemné povolení společnost Bohemia Lignum – Stavební výplně a.s. Společnost Bohemia Lignum – Stavební výplně a.s. nezaručuje ani neprohlašuje, že užívání materiálů uvedených na této stránce neporuší práva třetích osob, které nejsou ve vlastnictví ani nejsou spřízněnými společnostmi společnosti Bohemia Lignum – Stavební výplně a.s.

Společnost Bohemia Lignum – Stavební výplně a.s. vyvíjí přiměřené úsilí k tomu, aby na stránce byly obsaženy přesné a aktuální informace; přesto však společnost Bohemia Lignum – Stavební výplně a.s. neposkytuje žádné záruky ani prohlášení pokud jde o jejich přesnost. Společnost Bohemia Lignum – Stavební výplně a.s. nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí v obsahu této stránky.

Společnost Bohemia Lignum – Stavební výplně a.s. může kdykoli upravit tyto Podmínky aktualizací tohoto textu. Jakékoli takové úpravy jsou pro Vás závazné.